Telefon
(+420) 558 438 210

Záchytný systém na střeše – norma

21.5.2024

Zajištění bezpečnosti při práci ve výškách, zejména na střechách budov, je klíčovým aspektem ochrany pracovníků před pády a následnými úrazy nebo dokonce smrtí. Záchytné systémy hrají v této ochraně zásadní roli, jelikož poskytují nezbytné zabezpečení pro práci v těchto rizikových podmínkách. Normy týkající se záchytných systémů na střeše, jako je norma EN 795, definují technické požadavky a testovací metodiky pro zařízení určená k ochraně osob před pádem z výšky.

Norma EN 795

Norma EN 795, vydaná Evropským výborem pro normalizaci (CEN), specifikuje požadavky na různé typy záchytných systémů, včetně těch, které jsou instalovány na střechách. Tato norma klasifikuje záchytné systémy do několika kategorií a stanoví pro každou kategorii specifické požadavky na design, výrobu, instalaci a údržbu. Norma EN 795 je zásadní pro výrobce a instalátory záchytných systémů, jakož i pro zaměstnavatele, kteří jsou odpovědní za zajištění bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Kategorie záchytných systémů podle normy EN 795

Norma EN 795 rozlišuje záchytné systémy do několika kategorií, z nichž každá je určena pro specifické použití a typ instalace:

Technické a bezpečnostní požadavky

Norma EN 795 klade důraz na bezpečnostní a technické aspekty záchytných systémů, včetně odolnosti vůči korozi, pevnosti, spolehlivosti a schopnosti systému bezpečně snášet zatížení v případě pádu. Zahrnuje také požadavky na pravidelné inspekce a údržbu záchytných systémů, aby byla zajištěna jejich trvalá funkčnost a bezpečnost.

Význam dodržování normy

Dodržování normy EN 795 je zásadní nejen pro výrobce a instalátory záchytných systémů, ale i pro zaměstnavatele, kteří musí zajistit, aby všechna zařízení používaná pro práci ve výškách byla v souladu s aktuálními bezpečnostními standardy. Používání certifikovaných záchytných systémů znamená nejen splnění právních požadavků, ale především ochranu zdraví a životů pracovníků.

Záchytný systém jako klíčový prvek ochrany

Záchytné systémy na střeše jsou klíčovým prvkem v systému ochrany před pády z výšek. Norma EN 795 poskytuje komplexní rámec pro návrh, výrobu, instalaci a údržbu těchto systémů, čímž zajišťuje jejich maximální efektivitu a bezpečnost. Zaměstnavatelé a pracovníci ve výškách by měli mít vždy na paměti význam těchto norem a zabezpečení, které zajišťují, aby byla práce ve výškách co nejbezpečnější.