Telefon
(+420) 558 438 210

Bezpečnost práce na střechách

Ochranu zajišťujeme pomocí prostředků kolektivní ochrany – stavební konstrukce, zábradlí, ohrazení, poklopy atd., nebo za pomocí prostředků osobní ochrany – typicky záchytných lanových systémů.

Prostředky osobní ochrany (tedy i záchytné lanové systémy) se používají v případě, kdy prostředky kolektivní ochrany nejsou dostatečné, případně pokud se na místech pracoviště, kde hrozí pád, pracuje zřídka (viz § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.).

Zvolené osobní ochranné prostředky musí odpovídat povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb, a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny podle průvodní dokumentace. K tomuto účelu je třeba nainstalovat systémy ochrany osob proti nezachycenému pádu, mezi něž patří zadržovací systémy, pracovní polohovací systémy, systémy zachycení pádu, systémy lanového přístupu a záchranné systémy. Zvolené systémy mají primárně pádu zabránit, ale musí být schopné padajícího i zachytit.

Osobním ochranným prostředkem nemůže být pouhé uvázání se k jakémukoliv pevnému bodu. Musí být splněny podmínky nařízení vlády, tedy kotevní místo musí být dost odolné, zaměstnanec musí být zajištěný dvěma lany, musí používat zachycovací postroj atd. Příslušným k vymáhání těchto povinností je inspektorát práce.

Za nezajištění opatření potřebných k prevenci rizik na pracovišti podle § 102 zákoníku práce (a tedy i nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) hrozí zaměstnavateli podle § 30 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. d) zákona o inspekci práce pokuta až ve výši 2 000 000 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel má povinnost zajistit zabezpečení pracoviště proti pádům z výšky. Primárně mají k tomuto účelu sloužit zábrany jako zábradlí, zídky a jiná technická řešení. Ovšem v případě, kdy se jedná o místa na pracovišti, kde hrozí pád z výšky, a kde se pracuje zřídka, nebo by vybudování zábradlí či zídky nebylo možné či účelné, je třeba je vybavit záchytnými prostředky osobní ochrany.

Naše společnost AXEL GROUP s.r.o. nabízí záchytné systémy, které zajistí bezpečnost zaměstnanců podle výše zmíněných předpisů.

Naše zařízení se skládá z jednotlivých kotevních bodů, které jsou testovány až pro 6 osob. Jedná se tedy o nejodolnějších jednotlivé kotevní body na světovém trhu.

Nechte starosti v oblasti bezpečnosti práce ve výškách na nás. Dodáváme certifikované záchytné systémy odpovídající všem požadovaným normám a bezpečnostním standardům.

Nezávazně
poptat